เปิดจำหน่ายที่นั่งเพิ่มเติม 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป . Addition seat sales start 20 May 2018, 10.00 AM (GMT+7) onwards

“YDPP LOVE IT LIVE IT IN BANGKOK 2018”
กำหนดการแสดง : วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น
สถานที่ : แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ราคาบัตร : 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
กำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร : วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการจำหน่าย : http://www.thelimethailand.comรายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.thelimethailand.com

2. เมื่อเปิดจำหน่ายบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีขั้นตอนการจองบัตร ดังนี้
2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือกรอบคอนเสิร์ต, โซนที่ต้องการ
2.3. เลือกที่นั่งที่ต้องการ, เลือกวิธีการรับบัตร (รับเองหน้างาน หรือ EMS มีค่าจัดส่ง 50 บาท), กดสั่งซื้อบัตร
2.4. เลือกวิธีการชำระเงิน
2.4.1 (กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน) ***แนะนำ*** วิธีนี้จะทำได้แม่นยำที่สุดและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อมาให้ กรุณาโอนและแจ้งโอนในเวบไซต์ภายในเวลาที่ระบบกำหนด (ภายใน 4 ชม.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที
2.4.2 (กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต, PAYPAL) จะเข้าสู่ระบบของการตัดบัตร ต่อไป (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 5%)
2.5. เข้าสู่หน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ
2.6. ในการจองบัตร 1 ครั้ง จะสามารถจองได้ครั้งละ 4 ใบ ในโซนเดียวกันเท่านั้น หากต้องการโซนอื่นด้วย ให้ทำการจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง

3. กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 24 ชม. ผู้จองสามารถตรวจสอบสถานะการจองของท่านได้ที่หน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ หากสถานะการจองยังไม่ขึ้น ‘เสร็จสิ้น’ หลังจากเวลาที่แจ้งโอน 24 ชม. กรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที

4. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกันการเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจอง ไว้ให้ดี เพื่อนำมาใช้ยืนยันในการรับบัตร และเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

6. ราคาบัตรนี้ ยังไม่รวมค่าออกบัตรพลาสติกและบัตรกระดาษ ใบละ 20 บาท

7. บัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถนำไปขายต่อ ขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนใดๆได้ บัตรเป็นทรัพย์สินของผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ในบัตรแก่ผู้อื่น หรือนำบัตรชมการแสดงไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางผู้จัดสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรชมการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่คืนเงินทุกกรณี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.thelimethailand.com
https://www.facebook.com/TheLimeThailand/
ติดต่อทีมบัตร Line @PBTicketTeam https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam
TheLimeTicket@gmail.com โทร 062-252-6951, 089-365-2834


++++++++++++++++++++++++

“YDPP LOVE IT LIVE IT IN BANGKOK 2018”
Show Date: Saturday 16th June 2018 at 6PM
Venue: Chaengwattana Hall @ Central Chaengwattana
Ticket Price: 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB
Sale Date: Sunday 6th May 2018, 10 AM onwards
Ticket Website: http://www.thelimethailand.com 

Ticket Information (Terms and Condition)

1. The Ticket Buyers have to apply for membership at http://www.thelimethailand.com

2. Online Tickets Sale will be opened on Sunday 6th May 2018, 10 AM onwards
2.1. Login by registered Username and Password
2.2. Choose Round and Seating Zone
2.3. Choose your Seat, Pick up method (Self Pick up or EMS with delivery fee is 50 THB), and click Order. (*Remark; EMS is applicable only buyer who lives in Thailand)
2.4. Choose payment method
2.4.1. Bank Transfer **Recommended** as this is very accuracy and no additional charges
> system will provide all order summary (the Reservation code, Total Payment Value, the Bank Account Details and time frame that the member has to pay for the ticket).
After the payment is made, please DO NOT forget to go back to ‘View Orders’ menu and confirm date/time of money transferred at within the given time frame. Otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. So, the reservation will be automatically cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
2.4.2. Credit Card, Debit Card, Paypal > System will redirect to credit card system, Service Charge 5%
2.5. Choose ‘View Order’ menu, to view your ticket status.
2.6. You can reserve up to 4 seats and must be same round and same zone. (If the member would like to reserve other zone, he/she may have additional reservation with the same username.) 

3. For Bank Transfer payment method, after the Buyer confirm the payment details via website. The Ticket Officers will review the payment within 24 hours. The member can check status again after 24 hours submission by login to the View Order menu.
If the purchased ticket status is not confirmed on system then, please kindly contact the ticket officers immediately.

4. Please keep the payment verification i.e. payment slip (**Recommend** the member to take photos or copy the slip to prevent color fading or lost) and Reservation Code in order to collect the ticket(s) and preventing fraud.

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation at any cases with no refund.

6. Ticket price is EXCLUDED the issuing plastic cards, 20 THB per ticket

7. Tickets purchased cannot be resold, refunded or exchanged.
Tickets are the property of the Organizer and cannot be transferred or resold for any commercial purposes. The resale of ticket(s) is prohibited. Organizer reserves the right to cancel the ticket with no prior notice and with no refund or other compensation.


Remark:
For additional inquiry
http://www.thelimethailand.com
https://www.facebook.com/TheLimeThailand/
Ticket Team Line @PBTicketTeam https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam
TheLimeTicket@gmail.com Tel. 062-252-6951, 089-365-2834


 

Ticket FAQ

โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่างทุกข้อโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

Q1 : สมัครสมาชิกในเวบไซต์อย่างไร / ใช้ข้อมูลอะไรบ้าง / มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
A1 : การสมัครสมาชิกในเวบไซต์ สมัครได้ที่ http://www.thelimethailand.com ในเมนู ‘สมัครสมาชิก’ โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ Username ที่ต้องการ (ตัวอักษรเท่านั้น ห้ามมีเว้นวรรคหรืออักษรพิเศษ), Password, ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน (หรือพาสปอร์ต), เพศ, ปีเกิด, ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลที่ติดต่อได้ (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
- หลังการสมัคร ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบ ส่ง link ให้ท่านคลิกเพื่อ activate ยืนยันให้ user ของท่านใช้งานได้ โดยผู้สมัครจะมี user และ password ของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการซื้อบัตรหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อไป
- สำหรับท่านที่ไม่ได้รับ automail ในการยืนยันการสมัคร ให้ลองสมัครใหม่โดยใช้อีเมลเดิม ระบบจะทำการส่งอีเมลเพื่อยืนยันตัวซ้ำไปอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ถ้าเป็นไปได้กรุณาใช้ gmail ในการลงทะเบียนจะพบปัญหาน้อยที่สุด
- เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ทดสอบ log in ที่เมนู ‘บัญชีของฉัน’ โดยใช้ User, Password ของท่าน เพื่อตรวจสอบผลการสมัคร
- กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Q2 : ลืม User / Password ทำอย่างไร
A2 : กด ‘ลืมรหัสผ่าน’ ระบบจะให้ระบุอีเมล์ที่ใช้สมัคร และระบบจะส่งอีเมล์เพื่อใช้ในการรีเซ็ต password พร้อมแจ้ง User ที่ท่านใช้สมัครมา หรือ ค้นหาอีเมล์ที่ได้รับเมื่อตอนยืนยันการสมัครสมาชิก ในอีเมล์นั้นจะมีระบุชื่อ User ของท่าน

Q3 : เวลาของระบบเป็นเวลาเท่าไหร่ เทียบเวลาได้ที่ไหน
A3 : ระบบตั้งเวลามาตรฐานตรงตามกรมอุทกศาสตร์ สามารถเทียบเวลาได้ที่ โทร 1811


Q4 : ในวันจอง สามารถ Log in ก่อนเวลาจองได้หรือไม่ 
A4 : สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกไว้แล้ว ท่านสามารถล็อคอินได้ที่หน้า 'ตรวจสอบรายการ' โดยระบบจะเปิดให้ทดลอง Log in ก่อนเวลาเปิดจองบัตรประมาณ 3 ชม. และก่อนถึงเวลาเปิดจองประมาณ 10-15 นาที ให้ท่านรีเฟรชหน้าดังกล่าว และล็อคอินอีกครั้งเพื่อเตรียมกดที่เมนู "ซื้อบัตร" ตามเวลาที่ระบบกำหนด 
- ในช่วงก่อนเวลาเปิดจองบัตร 3 ชม. หากท่านเข้าเวบไซต์แล้วยังไม่เห็นเมนู 'ซื้อบัตร (Buy Ticket)' ให้ลบ history ลบคุกกี้จากอุปกรณ์ของท่าน แล้วเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง

Q5 : 1 User สามารถ Log in ได้จากหลายเครื่องหรือไม่ 
A5 : 1 User สามารถ Log in เข้าใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 1 เครื่อง แต่ไม่แนะนำ เพราะอาจเกิดการจองซ้ำซ้อนใน user เดียวกัน หากระบบตรวจสอบพบการจองจาก user เดียวกันเข้ามากผิดปกติ อาจจะถูกตรวจสอบ / สอบถามเพิ่มเติม / พิจารณายกเลิกออเดอร์ หรืออื่นๆ
- User ที่มีออเดอร์กดจองโดยที่ไม่โอนเงินจะถูกเจ้าหน้าที่ระบบพิจารณาอย่างใกล้ชิด หากตรวจสอบพบว่าเป็นความตั้งใจ อาจถูกแบนยูสเซอร์ในลำดับถัดไป

Q6 : ในการจองบัตร 1 ครั้ง สามารถจองได้กี่ใบ / กี่โซน / 1 User จองได้กี่ใบ
A6 : ในการจองบัตร 1 ครั้ง จะสามารถจองได้ครั้งละ 1-4 ใบ ในรอบและโซนเดียวกันเท่านั้น หากต้องการโซนอื่นด้วย ให้ทำการจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
- ก่อนการกดจองบัตร โปรดพิจารณาจำนวนบัตรที่ท่านเลือกให้ถี่ถ้วน เพราะเมื่อกดจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนได้ การโอนเงินต้องโอนพร้อมกันทั้งออเดอร์ไม่สามารถโอนเพียงใบใดใบหนึ่งได้ ถ้าท่านโอนไม่ครบ หากเจ้าหน้าที่อาจพิจารณายกเลิกออเดอร์ ท่านต้องกดบัตรใหม่ในรอบที่หลุดรอบถัดไปให้เท่ากับยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา ซึ่งจะทำให้ท่านเสียสิทธิในที่ดีๆ ที่ท่านเคยกดได้

Q7 : จองบัตรเสร็จแล้ว ไม่ได้จดเลขที่ใบสั่งซื้อ / บัญชี / ที่นั่ง / เวลาสิ้นสุดแจ้งโอน / ยอดเงิน ดูได้ที่ไหน
A7 : ท่านจะได้รับแจ้ง เลขที่สั่งซื้อ เลขบัญชี เวลาสิ้นสุดการแจ้งโอน ในหน้าสุดท้ายหลังการจองสำเร็จ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองของท่านได้ที่เมนู ‘ตรวจสอบรายการ (View Order)’

Q8 : โอนเงินทางไหนได้บ้าง
A8 : กรณีเลือก 'โอนเงิน' ท่านสามารถโอนเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM , CDM, Internet Banking , Mobile Banking หรือ Application ต่างๆ วิธีใดก็ได้เพื่อเข้าบัญชีที่ระบบกำหนดแจ้งไว้ทันที หลังการโอนเงิน แนะนำให้ถ่ายรูปสลิป หรือแคปหน้าจอเสร็จสิ้นการโอนไว้เป็นหลักฐาน 
- ยอดเงินที่ระบบแนะนำให้ชำระจะมีเศษสตางค์อยู่ด้วย กรุณาโอนเงินตามยอดเงินที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ
**ไม่แนะนำให้ใช้ Application ที่ตั้งโอนเงินล่วงหน้า หรือการโอนเงินบางประเภทที่ไม่สามารถโอนไปยังปลายทางได้ทันที เพราะจะทำให้ยอดเงินที่เข้ามาล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ อาจถูกพิจารณายกเลิกบัตร

Q9 : แจ้งโอนเงินทางไหนได้บ้าง
A9 : กรณีเลือก 'โอนเงิน' ท่านต้องทำการแจ้งโอนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของยอดเงินของท่านที่ถูกโอนเข้ามาในเวลานั้นๆ โดยล็อคอินเข้ามาที่หน้า 'ตรวจสอบรายการ (View Order)' แล้วกรอกข้อมูลการโอนและอัพโหลดรูปสลิบโอนเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
**ถ้าท่านไม่แจ้งโอนในระบบภายในเวลาที่กำหนด เมื่อครบเวลาออเดอร์ดังกล่าวจะถูกลบโดยอัตโนมัติ**
หลังจากแจ้งโอน สถานะของออเดอร์นั้นจะเปลี่ยนเป็น 'รอดำเนินการ (Proceed)' บัตรในออเดอร์นี้จะเข้าสู่กระบวนการให้เจ้าหน้าที่หายอดเงินที่มีจำนวนเงินและเวลาตรงตามที่แจ้งโอนมา (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 24 ชม.) ท่านสามารถแคปหน้าจอสถานะการจองของท่านเป็นที่เป็น 'รอดำเนินการ(Proceed)' ไว้เพื่อใช้ในการติดตามได้
- ห้ามแจ้งโอนก่อนทำการโอนจริง หากตรวจสอบพบอาจถูกพิจารณายกเลิกบัตร

Q10 : แจ้งโอนผิด / แจ้งเวลาผิด / อัพสลิบผิด / แจ้งโอนเงินครบ 24 ชม.แล้วสถานะยังไม่ขึ้น ‘เสร็จสิ้น (Complete)’ ทำอย่างไร
A10 : กรณีแจ้งโอนแล้วกรอกยอดเงินผิด ไม่ตรงตามยอดเงินที่โอนเข้ามาจริง, แจ้งเวลาการโอนผิด รวมทั้งกรณีแจ้งโอนเกิน 24 ชม. แล้วสถานะยังไม่เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่อาจหายอดเงินของท่านไม่พบ ไม่สามารถยืนยันยอดเงินเพื่อเปลี่ยนสถานะบัตรให้ท่านได้ ท่านต้องส่งอีเมลหัวเรื่อง 'แจ้งโอนไม่ตรงตามเวลาที่โอนจริง' หรือ 'แจ้งโอนไม่ตรงตามยอดเงินที่โอนเข้าจริง' หรือ ‘แจ้งโอนครบ 24 ชม. แล้ว สถานะยังไม่เสร็จสิ้น ’โดยในอีเมลให้แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ, ยอดโอนและเวลาโอนที่ถูกต้อง พร้อมแนบสลิปการโอนเงินมาที่อีเมลด้านล่างทันที


Q11 : เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต/ Paypal แล้วระบบจะเป็นอย่างไร / ตัดบัตรไม่ผ่าน / กรอกข้อมูลบัตรผิด ทำอย่างไร
A11 : กรณีเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต หรือ Paypal หากระบบสามารถตัดยอดชำระได้ตามขั้นตอน สถานะของออเดอร์นั้นจะเป็น 'เสร็จสิ้น (Complete)' ทันที 
- หากระบบไม่สามารถตัดยอดบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ระบบจะเปลี่ยนประเภทการจ่ายเงินให้เป็น ‘โอนเงิน(Bank Transfer)’ ให้ โดยอัตโนมัติ ท่านต้องดำเนินการโอนเงิน และแจ้งโอนผ่านระบบภายในเวลาตาม Q9 
- หากท่านต้องการชำระด้วยบัตรเครดิตอีกครั้ง ให้เลือก ‘จ่ายด้วยบัตรเครดิต’ ทันที ในออเดอร์นั้น
- ออเดอร์บัตรเครดิต หรือ Paypal ที่สถานะไม่เป็น 'เสร็จสิ้น (Complete)' จะถูกลบเมื่อครบ 4 ชม.


Q12 : เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งบัตร / เปลี่ยนจากรับเองเป็น EMS / เปลี่ยนจาก EMS เป็นรับเอง / วิธีการเช็ค Tracking
A12 : ที่อยู่ในการจัดส่งบัตรสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองในหน้า 'ตรวจสอบรายการ (View Order)' หลังจากสถานะออเดอร์เปลี่ยนเป็น 'เสร็จสิ้น (Complete)' แล้ว 
- สำหรับชื่อจ่าหน้าซอง ระบบจะแสดงตามชื่อเจ้าของ User ตามที่สมัครสมาชิกมา และจัดพิมพ์ซองด้วยชื่อผู้รับดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถเพิ่มชื่อผู้รับได้ในช่องที่อยู่
- ที่อยู่ในการจัดส่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอิสระจนถึงก่อนวันจัดส่ง โดยจะมีการประกาศกำหนดการจัดส่งและกำหนดการปิดแก้ไขที่อยู่ในหน้าเวบไซต์
- กรณีต้องการเปลี่ยนจาก EMS เป็นรับเอง ท่านสามารถแก้ไขที่อยู่เป็น "รับเอง" เจ้าหน้าที่จะทราบโดยอัตโนมัติว่าออเดอร์นี้เปลี่ยนเป็นรับหน้างาน
- กรณีต้องการเปลี่ยนรูปแบบการรับจาก 'รับเอง' เป็น ‘EMS' สามารถเปลี่ยนได้หลังจากที่สถานะออเดอร์เป็น 'เสร็จสิ้น (Complete)' แล้ว โดยให้ไปแก้ไขรูปแบบการจัดส่งด้วยตนเองได้ในหน้า 'ตรวจสอบรายการ (View Order)' และโอนเงินค่าจัดส่ง 50 บาท/ 1 ออเดอร์ ไปยังบัญชีที่แจ้งในระบบ หลังจากนั้นประมาณ 72 ชม. ที่อยู่ของท่านจะขึ้นในออเดอร์ หากไม่ขึ้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
- EMS จะจัดส่งก่อนวันงานประมาณ 7-10 วัน สามารถตรวจสอบเลข Tracking Number ในหน้า ‘ตรวจสอบรายการ (View Order)' บัตรที่จัดส่งจะเป็นบัตรตัวจริงสำหรับเข้างาน

Q13 : เลือกรับบัตรเอง รับที่ไหน ต้องเตรียมอะไรบ้าง
A13 : เลือกรับบัตรเองรับได้ที่เคาเตอร์บัตรหน้างาน ก่อนเวลาเริ่มคอนเสิร์ตประมาณ 6 ชม. (เวลาการรับอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามประกาศการรับบัตรอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยปกติจะประกาศก่อนวันงานประมาณ 7-10 วัน)

- กรณีผู้รับไม่ใช่เจ้าของยูสเซอร์ ผู้รับต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของยูสเซอร์ที่เขียนรับรองสำเนามอบอำนาจให้คุณ….. เป็นผู้รับบัตรงาน…………..แทน บนสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ปริ๊นท์เป็นกระดาษ) พร้อมบัตรประชาชนผู้รับแทน, เลขที่ใบสั่งซื้อ และสลิปโอนเงิน (กรณีบัตรเครดิตแสดงอีเมลที่ได้รับจากระบบบัตรเครดิตแทนสลิปโอนเงิน)

สำเนาบัตรที่มีข้อความการมอบอำนาจต้องปริ๊นท์เป็นเอกสาร หรือถ่ายเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐา ส่วนสลิปโอนเงินและเลขที่ใบสั่งซื้อแสดงเป็นภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้

- กรณีเจ้าของยูสเซอร์รับด้วยตัวเอง นำบัตรประชาชนที่มีชื่อ-สกุลตรงตามที่ใช้สมัครสมาชิก, เลขที่ใบสั่งซื้อ และสลิปโอนเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (กรณีบัตรเครดิตแสดงอีเมลที่ได้รับจากระบบบัตรเครดิตแทนสลิปโอนเงินค่ะ)

สลิปโอนเงินและเลขที่ใบสั่งซื้อแสดงเป็นภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้


Q14 : รายชื่อผู้โชคดี / กติกาและสิ่งของต้องห้ามในการเข้าชม / จุดรับฝากของศิลปิน / สินค้าออฟฟิเชียล
A14 : การประกาศรายชื่อผู้โชคดี / กติกาและสิ่งของต้องห้ามในการเข้าชม / จุดรับฝากของศิลปิน / สินค้าออฟฟิเชียล (ถ้ามี) มักจะเป็นการประกาศจากทางผู้จัดในหน้าเพจก่อนวันงานประมาณ 7 วัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.thelimethailand.com
https://www.facebook.com/TheLimeThailand/
ติดต่อทีมบัตร Line @PBTicketTeam https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam
TheLimeTicket@gmail.com โทร 062-252-6951, 089-365-2834

 

++++++++++++++++++++++++


Please read and follow all instructions below for your benefits;

Q1: How to apply membership/ what are requirements/ any registration fee?
A1: User can apply membership via http://www.thelimethailand.com 
In order to apply, the system requires user name (remark: only alphabet, no space and special characters), password, name-surname as shown in ID card or passport, gender, year of birth, address (for shipping), telephone no, e-mail address which allow to contact. The registration is FREE.
- After applied, system will generate and send link via e-mail provided above for user activation. Member has personal user and password for buying any ticket or attending other activities

- In case no automail to user, please apply again by using same e-mail address. System will generate and send link again to re-confirm. Automatically. We recommend to use gmail for registration as least issues from previous cases

- After successfully activated, please try to login at “my account” menu by using above username and password

- Please recheck all personal details are correct because these cannot be changed

Q2: How to do if forget user/ password?
A2: Please select “forget password” button which requires e-mail that you registered. System will send e-mail to user for reset new password and inform username that you applied. Or you can search e-mail from inbox or archive when you first registered membership.

Q3: What is time setting in system? Where to compare timezone?
A3: System sets standard time as Hydrographics Department, Royal Thai Navy which you can call to 1811 for checking or setting time

Q4: Can user login in advanced before ticket open timing?
A4: If user has membership user & password, you can login at “view orders” page which system will open for testing 3 hours early before official timing. User should refresh page again 10-15 minutes and re-login again at “buy ticket” page. Please delete history/ cookies from your devices before re-login.

Q5: One user login from multiple devices?
A5: User can login via multiple devices at same time but it’s not recommended because it can cause duplicated orders. If system find out unusual login same user many times, it will be investigated, rechecked or considered cancellation.
- User who purchased ticket but no payment transferred will be strictly monitored by system. If it is intentionally action, user will be blocked for next purchase.

Q6: How many ticket(s)/ Zone for 1 user per time?
A6: User can buy 1-4 tickets per time per user which must be same round and seating zone only. If you want to buy another zone, user has to make order again.
- Before purchased ticket, please recheck no. of tickets carefully because you cannot change after submitted. Payment must be done completely per one order and not allowed to pay specific seating(s). If payment is incomplete or partially amount, system will consider as cancellation. If you want to buy ticket, you can do again with remaining seats next round by selecting ticket same as transferred amount.

Q7: If I forget to note about order no, bank account, seating, payment confirmation timing, and amount after I submitted order, how can I check?
A7: User will receive order no and payment confirmation timing shown in last page after completely order. Please go to “view order” page and check.

Q8: How to do ‘Bank Transferr’ payment?
A8: You can do transaction via Bank counter, ATM, CDM, Internet Banking, Mobile Banking or any other applications to specific account provided. After you transferred, we recommend take photo, copies slip or capture screen of transaction for verification.
- The amount provided from system has specific decimal point. Please transfer payment exactly for fast and accurate checking
- Do not recommend for advanced payment setting or others via any applications because these may cause delay from timing due setting. Your order may consider as cancellation.

Q9: How to confirm payment?
A9: If you choose ‘Bank Transfer’ method, you must login to website, go to ‘view order’ page and fill details and upload slip photo.
*If you don’t confirm payment within timing due, your order will be automatically deleted when time expiry.
After completely confirmed, your order status will be changed to ‘proceed’ which is on checking progress within 24 hours. You can capture this screen for further status checking.
Please do not confirm payment before you made transaction. Your order will be considered cancellation.

Q10: What should I do if confirming wrong amount, incorrect transferred timing, wrong slip uploading, status is not updated to ‘completed’ after 24 hours confirmation?
A10: In case of confirming wrong amount, incorrect transferred timing, wrong slip uploading, status is not updated to ‘completed’ after 24 hours confirmation, staff may not find the correct amount to match with order. Please send e-mail with title “Incorrect Transfer Timing” or “Incorrect Transfer Amount” or “No status Update after payment confirmation” by providing order no, correct amount, correct date & time and attach slip as below e-mail address.

Q11: How to manage if choose credit card, debit or paypal payment method? If credit card transaction is incomplete or incorrect credit information filling?
A11: In case system cannot complete credit card transaction, system will automatically change payment method to ‘Bank Transfer’ immediately. User must follow transfer processes as Q9
If user wants to pay via credit card again, please choose transaction immediately for order.
If order via credit card or paypal is not updated to ‘complete’, it will consider as cancellation within 4 hours

Q12: How to change address, how to change pick up process and how to check ems tracking?
A12: You can change shipping address in ‘view order’ page after your order status is updated to ‘complete’
- Name printed on envelope is followed as user registered since first time and cannot be changed but allowed to put additional name in address field
- Address can be changed/updated before ticket distribution which will be announced via webpage
- If you want to change pick up method to ‘self-pick up’, please update address field as pick up, staff will notice automatically
- If you want to change from self-pick up to ‘EMS’, you can change after your order status is changed to ‘complete’ by go to ‘view order’ page, change method as EMS, transfer EMS fee 50 baht/ order to account. Your address will be updated within 72 hours. If not, please contact admin staff for checking
- EMS will be sent 7-10 days before show day. Please check ‘tracking number’ via view order page. It’s official ticket for concert entry.

Q13: If I choose ‘self-pick up’, where to get ticker and what should I prepare?
A13: You can pick up ticket at counter in front of venue which will be opened 6 hours before show time. Please see official announcement again 7-10 days before show day.
- If you are user who registered in webpage, you can present your ID card/ passport, order no and payment slip to staff (e-mail from system if credit card transaction is chose)
- In case you are not user who registered in webpage, you must bring copied ID card of user, certified true copy, authorize you….(name/ surname)… as receiver and sign.
You present this print-out document to staff with your ID card/ passport, order no and payment slip (e-mail from system if credit card transaction is chose)

*Remark: Copied ID with certified and authorized signature must be print out paper only which staff will keep as reference. Order no and payment slip photos are acceptable.

Q14: How to check privileges, conditions, do & don’t instructions, deposit point and official goods?
A14: If there are any privileges, conditions, do & don’t instructions, deposit point and official goods for show, organizer will announce 7 days in advance via official webpage.


Remark:
For additional inquiry
http://www.thelimethailand.com
https://www.facebook.com/TheLimeThailand/
Ticket Team Line @PBTicketTeam https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam
TheLimeTicket@gmail.com Tel. 062-252-6951, 089-365-2834